Oferta

Skupiam się na tym jak wesprzeć osobę, rodzinę w odnalezieniu dostępu do posiadanych zasobów indywidualnych i rodzinnych i poradzeniu sobie z trudnościami których doświadcza. Ważne jest dla mnie, by w trakcie terapii pacjent nabył umiejętności, które pozwolą mu radzić sobie zarówno z teraźniejszymi jak i przyszłymi problemami. Metody pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb osoby, która ze mną pracuje. Zapewniam relację poufności, komfort i bezpieczeństwo.

d

Konsultacja psychologiczna

Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu jaki sprowadza pacjenta do terapeuty.

d

Psychoterapia indywidualna

Jej celem jest przywrócenie równowagi, uczenie się samoakceptacji, odnalezienie sensu, radość i poczucie spełnienia.

d

Psychoterapia

rodzinna

 Psychoterapia odbywa się w formie wspólnych spotkań całej rodziny prowadzonych przez psychoterapeutę.

d

Psychoterapia małżeństw i par

Rodzaj psychoterapii zakładający wspólny udział partnerów, małżonków w spotkaniach z terapeutą.

O MNIE

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą. W 2003r. ukończyłam studia z zakresu psychologii stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim a dwa lata wcześniej pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na tej samej uczelni. Pracuję w zawodzie psychologa od 20 lat. W swojej pracy kieruje się założeniami terapii ericksonowskiej, skoncentrowanej na korzystaniu z zasobów i rozwoju. Uwzględniam również elementy terapii poznawczej, behawioralnej i systemowej.