Oferta

Specjalizacja

Jako psycholog wykorzystuję liczne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, które są indywidualnie dobierane do potrzeb pacjenta. Obecnie zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, w swojej praktyce prowadzę również psychoterapię rodzinną, terapię par i małżeństw. 

Dokładność0%

Zrozumienie0%

Pomoc0%

Konsultacja psychologiczna

Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu jaki sprowadza pacjenta do terapeuty. Konsultacja polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności oraz obszarów życia, w których można wprowadzić zmiany. Spotkanie to może odbywać się z jedną osobą, małżeństwem lub parą czy rodziną. Jest pierwszym elementem procesu pomocy psychologicznej, tworzy możliwość wstępnego określenia obszaru pracy terapeutycznej ale również zapoznania się pacjenta z psychologiem oraz omówieniu zasad współpracy.
Pierwsze spotkanie trwa około 50-60 minut.
Cena 160 zł

Psychoterapia indywidualna

Polega na indywidualnych spotkaniach terapeuty i pacjenta. Jej celem jest przywrócenie równowagi, uczenie się samoakceptacji, odnalezienie sensu, radość i poczucie spełnienia. Jest skierowana do osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, np. związanymi z

 

 • depresją
 • objawami nerwicowymi, lękowymi, fobią
 • stresem
 • kryzysowymi sytuacjami życiowymi
 • objawami psychosomatycznymi
 • żałobą
 • doświadczaniem emocji i myśli, które sprawiają nadmierne cierpienie i utrudniają codzienne życie
 • chcą lepiej poznać siebie, rozwijać się

Sesja indywidualna trwa 50 minut. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań określane są indywidualnie
Cena 160 zł.

Psychoterapia   rodzinna

Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym każda z osób wpływa na innych i jednocześnie reaguje na wpływ pozostałych członków rodziny. Trudności czy kryzysy dotyczące danej osoby bywają przejawem tego co dzieje się w całym systemie rodzinnym. Często takie objawy można zaobserwować u dziecka. Psychoterapia odbywa się w formie wspólnych spotkań całej rodziny prowadzonych przez psychoterapeutę w trakcie których omawiane są problemy, z którymi zgłasza się rodzina i lokalizowane ich źródła. Celem ogólnym terapii rodzin jest przywrócenie równowagi systemowi rodzinnemu przeżywającemu kryzys, wzmocnienie więzi w rodzinie, poprawa relacji i polepszanie jakości wspólnego życia w rodzinie. Dzięki wspólnym spotkaniom istnieje możliwość, by członkowie rodziny lepiej zrozumieli siebie nawzajem, pracowali nad komunikacją i umiejętnością rozwiązywania konfliktów, umiejętnym wyznaczaniem i szanowaniem granic członków rodziny. Terapia rodzinna wskazana jest, np. w sytuacji:

 • trudności w komunikacji między członkami rodziny,
 • konfliktów w rodzinie,
 • braku zaangażowania w życie rodziny,
 • problemów wychowawczych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zachowań autodestrukcyjnych,
 • choroby u któregoś z członków rodziny,
 • zmiany sytuacji życiowej, wpływającej na zburzenie równowagi w rodzinie,
 • wyzwaniami funkcjonowania tzw. „patchoworkowej rodziny”

Pojedyncza sesja terapii rodzinnej trwa zazwyczaj ok. 60 min. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemu zgłaszanego przez rodzinę.
Cena 160 zł.

 

Psychoterapia małżeństw i par

Jest to rodzaj psychoterapii zakładający wspólny udział partnerów, małżonków w spotkaniach z terapeutą. Celem jest określenie oczekiwań i potrzeb każdego z partnerów i możliwości ich wzajemnego zaspokajania, poprawa komunikacji, odbudowa i wzmocnienie więzi emocjonalnej, szukanie efektywniejszych sposobów radzenia sobie z problemami i postępowania w sytuacji konfliktów. Celem jest wzmocnienie tego co jest pozytywną siłą i napędem związku, tworzenie wspólnej perspektywy na przyszłość. Budowanie relacji dwojga ludzi jest procesem., który nieustannie się zmienia pod wpływem osobistych doświadczeń każdego z partnerów jak i zewnętrznych wydarzeń (np. związanych z pracą, pojawieniem się dzieci, usamodzielnianiem się dzieci, chorobą czy śmiercią rodziców któregoś z partnerów). Najczęściej z terapii partnerskiej korzystają pary które :

 • doświadczają kryzysu w związku,
 • mają trudności w zadowalającym porozumiewaniu się,
 • przechodzą przez trudny etap związany z ważnymi zmianami życiowymi,
 • szukają sposobu na odbudowę poczucia bliskości,
 • borykają się z trudnościami wynikającymi z odmiennych doświadczeń i przekonań
 • potrzebują wsparcia w określeniu granic w różnych obszarach funkcjonowania
 • borykają się z zazdrością, brakiem zaufania w relacji, ograniczaniem wolności
 • próbują odbudować związek po zdradzie
 • związek dobiegł końca i trzeba podjąć trudną decyzję o rozstaniu, wybrać rozwiązanie najbezpieczniejsze dla dzieci.

Sesja psychoterapii małżeńskiej i par trwa 60 minut. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań określane są indywidualnie.
Cena 160 zł.